VI.2.1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

VI.2.1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 ZMNIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI


 

Tytuł projektu

VI.2.1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

Beneficjent
Gmina Sławno

Źródło współfinansowania
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa VI. Rewitalizacji i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2  Rozwój gospodarki turystycznej,  Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnrgo Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita          10 406 307,70 zł.
Wartość dofinansowania   7 151 796,33 zł.

Okres realizacji  08.06.2016 – 31.05.2019

Cel projektu
Celem projektu  jest zwiększenie oferty turystycznej  Gminy Sławno (oferta turystyczna zostanie poszerzona o 5 produktów) w tym:

  1. Geopark wraz z tarasem widokowym wyrobiska Owadów;
  2. Ścieżkę pieszo-rowerową (od Owadowa do Sławna);
  3. Ścieżkę rowerową „Natura”;
  4. Skatepark
  5. Punkt i Centrum Informacji Turystycznej.

Wizualizacja projektu

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REALIZACJA PROJEKTU 

Oficjalne podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego oraz Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej.

Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 28.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego, a Konsorcjum Wykonawców z województwa kujawsko pomorskiego: LIDER: MOLEWSKI Sp. z o.o Włocławek, PARTNER: INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o, Chodecz reprezentowanym przez Pana Tadeusza Muszalskiego - Prezesa Zarządu na realizację Projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”.

 

TABLICE INFORMACYJNE/PAMIATKOWE

GOSPODARSKIE OKO

11 lipca 2017 r. Wicemarszałkowie Województwa Łódzkiego: Artur Bagieński i Joanna Skrzydlewska w obecności Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego oraz Skarbnika Gminy Mirosławy Śmigiel wizytowali plac budowy projektu turystycznego pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa VI. Rewitalizacji i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

TRWA REALIZACJA NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU TURYSTYCZNEGO

Na etapie realizacji jest największy projekt turystyczny województwa łódzkiego pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Podziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za kwotę 8 858 971, 43 zł.

I Etap 

W dniu 21.08.2017 r. dokonano czynności odbiorowych I etapu zadania pn. „Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” - Etap I

Teren VI Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną oraz centrum obsługi turystycznej z infrastrukturą rekreacyjną (zakres częściowy zadania)

Teren VII Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną - budowa infrastruktury turystycznej - utwardzenie terenu (zakres częściowy zadania)

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z dokumentacją techniczną, nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu I wyniosła 1 444 939,03 zł.

II Etap 

W dniu 10.12.2017 r. dokonano czynności odbiorowych II etapu zadania pn. „Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”, którego zakres robót obejmował:

Teren III - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac w centrum - Punkt informacji Turystycznej wraz i infrastrukturą (zakres częściowy zadania)

Teren IV - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną przed OSP (zakres częściowy zadania)

Teren VI - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Centrum Obsługi Turystycznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną (zakres częściowy zadania)

Teren VII - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Budowa infrastruktury turystycznej – utwardzenie terenu (zakres częściowy zadania)

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu II wyniosła 827 473,34 zł.

III Etap 

W dniu 11.12.2018 r. dokonano czynności odbiorowych III etapu zadania pn. „Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”, którego zakres robót obejmował:

Teren III - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac w centrum - Punkt informacji Turystycznej wraz i infrastrukturą:

-utwardzenie terenu

- wykonanie zadaszenia z punktem informacji turystycznej

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

-fontanna płaska, podświetlona 

-odnowienie figury "Matki Boskiej" 

-oświetlenie terenu. 

Teren IV - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną przed OSP:

-utwardzenie terenu

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

-stacjonarny stół do tenisa stołowego

-stacjonarne szachy

-oświetlenie terenu.

Teren V - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym Kościele Parafialnym w Sławnie:

-utwardzenie terenu

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

-nasadzenia

-oświetlenie terenu.

Teren VI - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Centrum Obsługi Turystycznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną:

-utwardzenie terenu

-skatepark z pumptruckiem

-plac zabaw

-siłownia zewnętrzna

-Centrum Obsługi Turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu (rowery, deskorolki, rolki, hulajnogi, kaski i ochraniacze)

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

-monitoring

-nasadzenia

-oświetlenie terenu

Teren VII - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Budowa infrastruktury turystycznej – utwardzenie terenu: 

-utwardzenie terenu

-nasadzenia

-oświetlenie terenu

Teren VIII - Budowa infrastruktury turystycznej - ścieżka rowerowa "Natura" (zakres częściowy zadania).

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu III wyniosła 2 667 921,01 zł.

 IV Etap 

W ramach IV etapu inwestycji dokonano czynności odbiorowych zadania pn. „Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”, którego zakres robót obejmował:

Teren I - Utworzenie GEOPARKU z tarasem widokowym wyrobiska Owadów-Brzezinki wraz z infrastrukturą turystyczną

-taras widkowy - formowanie i utwardzenie

-podświetlany duży odlew ichtiozaura

-budynek turystyczny z wyoposażeniem

-zadaszenia ze stołami i ławkami

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stiojaki na rowery)

-monitoring

-nasadzenia

-oświetlenie terenu

-tablice informacyjno-promocyjne i reklama świetlna

Teren II - Budowa infrastruktury turystycznej - ścieżki pieszo-rowerowej od Owadowa do Sławna

Teren VIII - Budowa infrastruktury turystycznej - ścieżka rowerowa "Natura".

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z dokumentacją techniczną, nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu IV wyniosła 4 444 374,59 zł.

___________________________________________________________________________________

inwestycja zakończona 


 

POWIĄZANE LINKI

 

 


 

Październik 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku