Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

W dniu 31 grudnia 2016 roku, dobiegła końca umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno”, zawarta pomiędzy Gminą Sławno, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.

W związku z  powyższym, Gmina zobligowana była do przeprowadzenia przetargu i wyboru firmy, która będzie zajmowała się zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

W okresie od stycznia 2017 roku do grudnia 2017 roku podmiotem świadczącym usługi  w/w zakresie będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, nastąpił wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, od 2017 roku, miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi:

Liczba mieszkańców

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane
w sposób nieselektywny /zmieszany/

 1 mieszkaniec

12 zł

24 zł

2 mieszkańców

9 zł

18 zł

3 mieszkańców

7 zł

14 zł

4 mieszkańców

6 zł

12 zł

5 mieszkańców

5,50 zł

11 zł

6 mieszkańców

5 zł

10 zł

7 mieszkańców

4,50 zł

9 zł

8 mieszkańców

4 zł

8 zł

9 mieszkańców

3,50 zł

7 zł

10 mieszkańców

3 zł

6 zł

11 mieszkańców i więcej

2,50 zł

5 zł

 

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać na konto:

60 8992 0000 0007 8432 2000 0010.

w terminach:

I kwartał

do dnia 15 kwietnia

II kwartał

do dnia 15 lipca

III kwartał

do dnia 15 października

IV kwartał

do dnia 15 grudnia

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu Gminy Sławno w 2017 roku

Wywóz zmieszanych
i posegregowanych odpadów komunalnych

I poniedziałek miesiąca

II poniedziałek miesiąca

III poniedziałek miesiąca

Miejscowości

Antoninów,
Antoniówka,
Gawrony,
Kunice,
 Ludwinów,
 Olszowiec,
Ostrożna,
Sepno – Radonia,
Sławno,
Sławno Kolonia,
 Wygnanów

 

Odbiór przypadający na dzień 01.05.2017r. zostaje przełożony na dzień 06.05.2017r.

Dąbrowa,
Grążowice,
Józefów,
 Kamilówka,
Kozenin,
 Owadów,
 Popławy,
Prymusowa Wola,
 Psary, 
Zachorzów,
Zachorzów Kolonia

 

 

 

 

Bratków,
Celestynów,
Dąbrówka,
Grudzeń Kolonia,
Grudzeń Las,
Kamień,
Olszewice,
Szadkowice,
Tomaszówek,
Trojanów,
Unewel,
Wincentynów

 

Odbiór przypadający na dzień 17.04.2017r. zostaje przełożony
na dzień 24.04.2017r.


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  (PSZOK) –
IV poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 – 18.00.

Z powodu dnia wolnego 26.12.2017 r. PSZOK będzie czynny 27.12.2017 r.
 Odpady wielkogabarytowe –
25.09.2017 r.

Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34 odbierane będą w dniu funkcjonowania PSZOK czyli IV poniedziałek miesiąca.

Segregacja z punktów umieszczonych przy budynkach użyteczności publicznych będzie odbierana
w dniu segregacji na poszczególnym rejonie.

 

 

  GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SEGREGACJA ŚMIECI

DO POBRANIA

PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 POZIOMY RECYKLINGU

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Grudzień 2017

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Zadaj pytanie on-line
E-kartki
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP