ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW
16.06.2017

Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym od dnia 17 czerwca 2017 roku istnieje obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Wójta Gminy w Sławnie, zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Usunięcie krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia w przypadku, gdy ich powierzchnia przekracza 25 m2.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 2 oraz na stronie internetowej www.ugslawno.pl w zakładce Urząd Gminy → druki urzędowe do pobrania

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew, z których sporządzi protokół. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Sławno nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewa nie zostaną usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy Sławno, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 44 755-17-81.

Kwiecień 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Zadaj pytanie on-line
E-kartki
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP