VI.2.1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

VI.2.1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 ZMNIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI


 

Tytuł projektu

VI.2.1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

Beneficjent
Gmina Sławno

Źródło współfinansowania
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa VI. Rewitalizacji i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2  Rozwój gospodarki turystycznej,  Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnrgo Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita          10 406 307,70 zł.
Wartość dofinansowania   7 151 796,33 zł.

Okres realizacji  08.06.2016 ? 31.05.2019

Cel projektu
Celem projektu  jest zwiększenie oferty turystycznej  Gminy Sławno (oferta turystyczna zostanie poszerzona o 5 produktów) w tym:

  1. Geopark wraz z tarasem widokowym wyrobiska Owadów;
  2. Ścieżkę pieszo-rowerową (od Owadowa do Sławna);
  3. Ścieżkę rowerową ?Natura?;
  4. Skatepark
  5. Punkt i Centrum Informacji Turystycznej.

Wizualizacja projektu

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REALIZACJA PROJEKTU 

Oficjalne podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego oraz Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego w obecności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej.

Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 28.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego, a Konsorcjum Wykonawców z województwa kujawsko pomorskiego: LIDER: MOLEWSKI Sp. z o.o Włocławek, PARTNER: INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o, Chodecz reprezentowanym przez Pana Tadeusza Muszalskiego - Prezesa Zarządu na realizację Projektu pn. ?Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno?.

 

TABLICE INFORMACYJNE/PAMIATKOWE

GOSPODARSKIE OKO

11 lipca 2017 r. Wicemarszałkowie Województwa Łódzkiego: Artur Bagieński i Joanna Skrzydlewska w obecności Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego oraz Skarbnika Gminy Mirosławy Śmigiel wizytowali plac budowy projektu turystycznego pn. ?Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno?. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa VI. Rewitalizacji i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

TRWA REALIZACJA NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU TURYSTYCZNEGO

Na etapie realizacji jest największy projekt turystyczny województwa łódzkiego pn. ?Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno?.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Podziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za kwotę 8 858 971, 43 zł.

I Etap 

W dniu 21.08.2017 r. dokonano czynności odbiorowych I etapu zadania pn. ?Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno? - Etap I

Teren VI Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną oraz centrum obsługi turystycznej z infrastrukturą rekreacyjną (zakres częściowy zadania)

Teren VII Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną - budowa infrastruktury turystycznej - utwardzenie terenu (zakres częściowy zadania)

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z dokumentacją techniczną, nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu I wyniosła 1 444 939,03 zł.

II Etap 

W dniu 10.12.2017 r. dokonano czynności odbiorowych II etapu zadania pn. ?Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno?, którego zakres robót obejmował:

Teren III - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac w centrum - Punkt informacji Turystycznej wraz i infrastrukturą (zakres częściowy zadania)

Teren IV - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną przed OSP (zakres częściowy zadania)

Teren VI - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Centrum Obsługi Turystycznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną (zakres częściowy zadania)

Teren VII - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Budowa infrastruktury turystycznej ? utwardzenie terenu (zakres częściowy zadania)

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu II wyniosła 827 473,34 zł.

III Etap 

W dniu 11.12.2018 r. dokonano czynności odbiorowych III etapu zadania pn. ?Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno?, którego zakres robót obejmował:

Teren III - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac w centrum - Punkt informacji Turystycznej wraz i infrastrukturą:

-utwardzenie terenu

- wykonanie zadaszenia z punktem informacji turystycznej

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

-fontanna płaska, podświetlona 

-odnowienie figury "Matki Boskiej" 

-oświetlenie terenu. 

Teren IV - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Plac z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną przed OSP:

-utwardzenie terenu

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

-stacjonarny stół do tenisa stołowego

-stacjonarne szachy

-oświetlenie terenu.

Teren V - Zagospodarowanie turystyczne centrum Sławna. Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym Kościele Parafialnym w Sławnie:

-utwardzenie terenu

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

-nasadzenia

-oświetlenie terenu.

Teren VI - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Centrum Obsługi Turystycznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną:

-utwardzenie terenu

-skatepark z pumptruckiem

-plac zabaw

-siłownia zewnętrzna

-Centrum Obsługi Turystycznej wraz z wypożyczalnią sprzętu (rowery, deskorolki, rolki, hulajnogi, kaski i ochraniacze)

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

-monitoring

-nasadzenia

-oświetlenie terenu

Teren VII - Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą turystyczną. Budowa infrastruktury turystycznej ? utwardzenie terenu: 

-utwardzenie terenu

-nasadzenia

-oświetlenie terenu

Teren VIII - Budowa infrastruktury turystycznej - ścieżka rowerowa "Natura" (zakres częściowy zadania).

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu III wyniosła 2 667 921,01 zł.

 IV Etap 

W ramach IV etapu inwestycji dokonano czynności odbiorowych zadania pn. ?Wykorzystanie walorów turystycznych i przyrodniczych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno?, którego zakres robót obejmował:

Teren I - Utworzenie GEOPARKU z tarasem widokowym wyrobiska Owadów-Brzezinki wraz z infrastrukturą turystyczną

-taras widkowy - formowanie i utwardzenie

-podświetlany duży odlew ichtiozaura

-budynek turystyczny z wyoposażeniem

-zadaszenia ze stołami i ławkami

-elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stiojaki na rowery)

-monitoring

-nasadzenia

-oświetlenie terenu

-tablice informacyjno-promocyjne i reklama świetlna

Teren II - Budowa infrastruktury turystycznej - ścieżki pieszo-rowerowej od Owadowa do Sławna

Teren VIII - Budowa infrastruktury turystycznej - ścieżka rowerowa "Natura".

Dodatkowo w ramach etapu poniesione zostały koszty związane z dokumentacją techniczną, nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu  / produktu turystycznego.

Całkowita wartość Etapu IV wyniosła 4 444 374,59 zł.

___________________________________________________________________________________

inwestycja zakończona 


 

POWIĄZANE LINKI

 

 


 

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku