Dożynki Gninne 2023

Dożynki Gninne 2023
29.08.2023

W niedzielę 27 sierpnia 2023 r. odbyły się Dożynki Gminne Sławno 2023. Uroczystość rozpoczęła tradycyjnie dziękczynna msza św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sławnie, którą koncelebrowali: ks. kan. Grzegorz Tęcza, ks. kan. Ryszard Stylski, ks. Jan Medaj - Kapelan Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Psarach, o. Franciszek Ferensztajn, ks. Artur Chruslak pracujący w Mołdawii. Po Mszy Św. barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury. Przybyłych gości przywitali: Wójt Gminy Sławno ? Tadeusz Wojciechowski oraz Zastępca Wójta Gminy Sławno Beata Szlęzak. Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością: czcigodni księża, Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego - Artur Bagieński, Przedstawiciele Wojska Polskiego, Samorządowcy z gmin: Tomaszów Maz., Opoczno, Mniszków, Poświętne, Białaczów, Powiatowe Służby i Instytucje, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sławnie oraz druhowie strażacy, sponsorzy, Gminna Rada KGW oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sławno, Dyrektorzy Szkół, Poczty Sztandarowe, Gminna Orkiestra Dęta, Zespoły Folklorystyczne: ?Róża? z Gawron?, ?Słowiki? ze Sławna, ?Kamienianka? z Kamienia oraz ?Niebowianki? z Wincentynowa.

Część wieńcową tegorocznych dożynek ośpiewał zespół folklorystyczny ?Róża? z Gawron. Starościną tegorocznych Dożynek była Pani Beata Pogorzała z miejscowości Antoniówka, natomiast starostą był Pan Michał Poddębniak mieszkaniec wsi Zachorzów. Oficjalne otwarcie nastąpiło wraz z momentem przekazania bochna chleba i kwiatów, symbolu urodzaju i dostatku oraz szacunku i oddania, przez starostów dożynek na ręce Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Zdulskiego. Tegoroczny wieniec uwity z kłosów zbóż, kwiatów, jagód i owoców na ręce Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Zdulskiego, Zastępcy Wójta Beaty Szlęzak oraz Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marty Nowak - Jędrzejewskiej wręczyli mieszkańcy Gawron. Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski w imieniu wszystkich mieszkańców gminy podziękował rolnikom za owoce ich pracy, za tegoroczny plon, życząc jednocześnie dużo zdrowia i pomyślności oraz dobrych czasów dla rolnictwa. Listy z wyrazami uznania i podziękowania dla rolników za codzienny trud i pracę przekazali: Komisarz Unijny ds. Rolnictwa Poseł na Sejm RP - Janusz Wojciechowski, Poseł na Sejm RP ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Senator RP ? Rafał Ambrozik, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schrejber, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego - Janusz Ciesielski, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ? Marcin Witko, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Marian Buras, Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, Burmistrz Miasta i Gminy Gogolin Joachim Wojtala. Każdego roku podczas dożynek gminnych ogłaszany jest konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe.

W tym roku do konkursu przystąpili mieszkańcy z 24 sołectw z miejscowości: Antoniówka, Antoninów, Bratków, Grążowice, Grudzeń - Las, Kamień, Kamilówka, Kozenin, Kunice, Olszowiec, Ostrożna, Owadów, Popławy, Psary, Sławno, Sławno - Kolonia, Szadkowice, Tomaszówek, Trojanów, Unewel, Wincentynów, Wygnanów, Zachorzów i Zachorzów ? Kolonia, które przygotowały stoiska dożynkowe. Komisja konkursowa na wszystkich stoiskach bardzo wysoko oceniła pomysłowość i nowatorstwo w zastosowaniu elementów artystycznych oraz degustowała przygotowane potrawy regionalne. Ich zapach, kunszt kulinarny oraz walory smakowe zachwyciły członków komisji na wszystkich stoiskach. Za udział w konkursie ?Na najładniejsze stoisko sołectwa? wszystkie sołectwa otrzymały nagrody pienięzne. Dożynki to przede wszystkim dziękczynienie za plony, ale również doskonała okazja do spotkania, integracji i dobrej zabawy.

Podczas tegorocznych dożynek gospodarze przygotowali wiele atrakcji: można było podziwiać występ dziecięcej drużyny pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kunic, która wykonała pokaz sportowo ? pożarniczy, prezentację MDP z Kunic oraz piłkarzy z GLKS INTER SŁAWNO, prezentację LKS LUKS SŁAWNO prezentację Gminnej Orkiestry Dętej ze Sławna oraz Dziecięcego zespołu folklorystycznego ?KUNICZANKA? działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. Dla dzieci Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przygotował stoisko, w którym mogły skręcać figurki z balonów, tworzyć własną biżuterię oraz uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach i konkursach. Na stoisku Gminy Sławno można było zapoznać się z zasadami uzyskania dotacji w ramach programu ?Czyste Powietrze?. Przygotowano również stoisko ze skamieniałościami z kamieniołomu Owadów ? Brzezinki, gdzie wyeksponowano unikatowe eksponaty sprzed 148 mln. lat. Było też szereg innych atrakcji, m.in wesołe miasteczko. Gwiazdami tegorocznych dożynek byli ?Wojciech Gąssowski? oraz zespół ?FANATIK? oraz zespół LIFERS, który zapewnił mieszkańcom gminy dobrą zabawę do późnych godzin nocnych.

PODZIĘKOWANIA

Dożynki to forma dziękczynienia i podziękowania Rolnikom za ich ciężką pracę i trud, aby na naszych stołach nie zabrakło chleba. Serdecznie dziękujemy za ten bezcenny dar życzymy wytrwałości w dalszej pracy.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na Dożynkach Gminnych Sławno 2023

 Czcigodnym księżom za odprawienie mszy dziękczynnej:

 • ks. kan. Grzegorzowi Tęczy - Proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
  w Sławnie,
 • ks. Arturowi Chruslak pracującemu w Mołdawii
 • ks. kan. Ryszardowi Stylskiemu - Proboszczowi Parafii pw. św. Wawrzyńca
  w Kunicach,  
 • ks. Andrzejowi Wróblewskiemu  - Proboszczowi Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Kamieniu,
 • o. Franciszkowi Ferensztajnowi z zakonu cystersów
 • ks. Janowi Medajowi -  Kapelanowi Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Psarach
 • ks. Tomaszowi Sztanderze - Wikariuszowi Parafii w Sławnie
 • ks. Łukaszowi Kutera - Wikariuszowi Parafii w Kunicach
 • diakonowi Marcinowi Dębowskiemu

Dziękujemy:

Mieszkańcom z 24 sołectw wystawiającym stoiska dożynkowe: Antoniówka, Antoninów, Bratków, Grążowice, Grudzeń - Las, Kamień, Kamilówka, Kozenin, Kunice, Olszowiec, Ostrożna, Owadów, Popławy, Psary, Sławno, Sławno - Kol.,  Szadkowice, Tomaszówek, Trojanów, Unewel, Wincentynów, Wygnanów, Zachorzów i Zachorzów ? Kolonia.

Gościom zaproszonym:

 • Posłowi na Sejm RP Grzegorzowi Wojciechowskiemu
 • Arturowi Bagieńskiemu ? Radnemu Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Przedstawicielom Wojska Polskiego,
 • Samorządowcom z gminy: Tomaszowa Maz. Opoczno, Mniszków, Poświętne i gminy Białaczów,
 • Przedstawicielowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
 • Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury
 • Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP  RP  w Sławnie oraz druhom strażakom,

Zespołom folklorystycznym:

 •  ?Róża?  z Gawron za ośpiewanie wieńca dożynkowego
 • ?Słowiki? ze Sławna,
 • ?Kamienianka?  z Kamienia,
 • ?Niebowianki? z Wincentynowa
 • Gminnej Orkiestrze Dętej,
 • Kapeli Ludowej,

Dziękujemy:

 • Gminnej Radzie KGW oraz Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sławno,
 • Pocztom Sztandarowym,
 • Dziecięcej Drużynie Pożarniczej z Kunic
 • Zawodnikom LKK LUKS Sławno
 • Zawodnikom GLKS INTER Sławno

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom:

 • ?Ceramice Paradyż? Sp. z o.o.,
 • ?BST? Energetyka Tępiński Sp. j.
 • ?Nordkalk? Sp. z o.o.,
 • ?Grudzeń Las? Sp z o.o.,
 •  ?VINDERN? Sp. zo.o.,
 • Grupie Spółek  Niemieckich Poltank, Eurobulk, Spedycja Wohlert,
 • ?Tom - Bud? z Kozenina,
 • ?Expo ? Drew? z Opoczna,
 • ?Agro ? Wikt? z Bukowca Opoczyńskiego,
 • ?Eltom? z Opoczna,
 • Hurtowni Wina i Piwa z Gawron,
 • Zakładowi Przetwórstwa  Mięsnego  z Dąbrowy,
 • Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Poddębniak z Kunic,
 •  ?Eko ? Drób? z Opoczna,
 • ?Mat ? Instal? z Opoczna,
 • ?U Ali? sklep ze Sławna,
 • Usługom Transportowym Józef Pardej z Kunic,
 • ?NIVA? Zajazd z Kozenina,
 • Gospodarstwu Ogrodniczemu Państwa Grażyny i Dariusza Sołtysów
 • Cukierni ?Ptyś? z Gawron,
 • Cukierni ?CAMARGO? z Kozenina,
 • ?BINSTAL? Bożena i Honorata Tchórz
 • Firmie ?HADA? z Gawron

Składamy również podziękowania właścicielom działek, którzy udostępnili teren na parkingi podczas Dożynek Gminnych:

 • Marzenie  i Markowi   Skowrońskim,
 • Stanisławie Zielińskiej,
 • Januszowi i Sylwii Krzysztofikom,
 • Gabrieli i Bartłomiejowi Mazurom.

Dziękujemy osobom użyczającym bryczek i koni:

 • Kazimierzowi Gabryszek,
 • Zdzisławowi Dworakowi,
 • Mariuszowi Zaborowskiemu
 •  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Sławnie oraz Jednostek Organizacyjnych za przygotowanie Dożynek Sławno 2023.

Dziękujemy Tygodnikowi Opoczyńskiemu TOP .

 • Wójt Gminy Sławno - Tadeusz Wojciechowski
 • Przewodniczący Rady Gminy Sławno ? Stanisław Zdulski oraz Radni Rady Gminy Sławno
 • Zastępca Wójta Gminy Sławno - Beata Szlęzak
 • Starostowie  Dożynek  - Beata Pogorzała oraz Michał Poddębniak
 • Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - Zuzanna Broszczyk

 

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku