INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
31.03.2023

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz.U. z 2021r. poz.2213). Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Kamień.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: W dniu 30.03.2023r. w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 31, 26-332 Sławno (sala konferencyjna na I piętrze) został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Lp

Nr działki

Powierzchnia

ha

KW

1

968

0,1128

PT1O/00011409/2

2

969

0,1043

PT1O/00011409/2

3

970

0,1034

PT1O/00011409/2

4

971

0,1025

PT1O/00011409/2

5

972

0,1016

PT1O/00011409/2

6

973

0,1007

PT1O/00011409/2

7

974

0,1000

PT1O/00011409/2

8

975

0,1000

PT1O/00011409/2

3. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: Liczba osób, które wpłaciły wadium – P-stwo Aneta i Damian małż. Lenarcik. Liczba dopuszczonych do przetargu - P-stwo Aneta i Damian małż. Lenarcik. Liczba niedopuszczonych do przetargu – brak. ​

4. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Lp

Nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

Cena osiągnięta
w przetargu

1

968

0,1128

53.020,00

brak

2

969

0,1043

51.630,00

44325,00zł netto

54519,75zł brutto

3

970

0,1034

51.180,00

brak

4

971

0,1025

50.740,00

brak

5

972

0,1016

50.290,00

brak

6

973

0,1007

49.850,00

brak

7

974

0,1000

49.500,00

brak

8

975

0,1000

49.500,00

brak

5. Imię i nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. Państwostwo Aneta i Damian małż. Lenarcik. Przetarg na działki nr 968, 970, 971, 972, 973, 974, 975 zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 31 marca 2023r do 11 kwietnia 2023r., oraz na stronie internetowej: www.ugslawno.pl i www.bip.ugslawno.pl . Sławno, dnia 30.03.2023r.

                                                                                        Wójt Gminy Sławno

February 2024

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku