Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

W dniu 31 grudnia 2019 roku, dobiegła końca umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno”, zawarta pomiędzy Gminą Sławno, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie.

W związku z  powyższym, Gmina zobligowana była do przeprowadzenia przetargu i wyboru firmy, która będzie zajmowała się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku podmiotem świadczącym usługi  w/w zakresie będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

 

Miesięczna stawka opłaty od osoby za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w 2020 roku wynosi:

Liczba mieszkańców

Posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów

Nie posiadanie kompostownika i nie kompostowanie bioodpadów

 Od 1 mieszkańca

8 zł

9 zł

Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać na konto:

47 8992 0000 0007 8432 2000 0050

w terminach:

I kwartał

do dnia 15 kwietnia

II kwartał

do dnia 15 lipca

III kwartał

do dnia 15 października

IV kwartał

do dnia 15 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SŁAWNO W 2020 ROKU

 

 

Miejscowości

Dzień odbioru odpadów

 

Zmieszane

Szkło
(pojemnik zielony)oraz papier (pojemnik niebieski)

Metale
i tworzywa sztuczne
(worek żółty)
oraz Bio

(worek brązowy)

 

Wielko-
gabaryty

Antoninów,

Antoniówka,

Gawrony,

Kunice,

Ludwinów,

Olszowiec,

Ostrożna,

Sepno – Radonia, Sławno,

Sławno Kolonia,

Wygnanów,

I poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

Wywozy przełożone ze względu na dni wolne 
od pracy

Zamiast 06.01.2020 r.- wywóz 11.01.2020 r.

 

 

28.09.2020

– raz w roku

Dąbrowa,

Grążowice,

Józefów,

Kamilówka,

Kozenin,

Owadów,

Popławy,

Prymusowa Wola,

Psary,

Zachorzów,

Zachorzów Kolonia,

II poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

Wywozy przełożone ze względu na dni wolne 
od pracy

Zamiast 13.04.2020 r.- wywóz 18.04.2020 r.

 

 

29.09.2020
– raz w roku

Bratków,

Celestynów,

Dąbrówka,

Grudzeń Kolonia, Grudzeń Las,

Kamień,

Olszewice,

Szadkowice,

Tomaszówek,

Trojanów,

Unewel,

Wincentynów.

III poniedziałek miesiąca – co miesiąc

 

30.09.2020
– raz w roku

Na Osiedlu Grudzeń Las odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w miesiącach: 
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień odbywać się będzie w I i III poniedziałek miesiąca.

Odpady posegregowane z punktów umieszczonych przy budynkach użyteczności publicznej będą odbierane w dniu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości wg harmonogramu powyżej.

 

Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbierane są tylko  i wyłącznie odpłatnie.

 

Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu przewidzianym harmonogramem o godz. 7.00 w miejscu widocznym i dostępnym do załadunku samochodem ciężarowym.

 

 

April 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku