GMINNY KONKURS NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

GMINNY KONKURS NA RODZINNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
palma wielkanocna
03.03.2021

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Wójt Gminy Sławno i Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie

Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy  w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs  skierowany jest do  uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sławno.                        

2. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe - klasy: I - IV
 • szkoły podstawowe - klasy: V – VIII   

3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 - szkolnym
- gminnym

 1. Etap szkolny zostanie przeprowadzony przez szkołę. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor szkoły.
 2. W etapie gminnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego/I, II, III miejsca/z określonych grup wiekowych, zakwalifikowane przez szkolne komisje konkursowe. Gminną  komisje konkursową powołuje organizator konkursu.
 3. Praca konkursowa może zostać wykonana wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.

Praca konkursowa.

 1. Palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych. Praca powinna twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej /forma wykonania palmy  powinna nawiązywać do tradycji  i motywów charakterystycznych dla regionu opoczyńskiego/. Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych /sztuczne kwiaty, dekoracje z plastiku, etc./
 2. Do pracy powinna być przymocowana metryczka  z następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, dane kontaktowe (adres,  telefon).
 3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac i podaniem danych osobowych twórców oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej www.gok.ugslawno.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów oraz nawiązanie do tradycji regionalnej.
 2. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
 3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 4. Ocena prac odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

 - klasy I-IV
- klasy V-VIII

Przyznane zostaną I, II i III miejsca w każdej kategorii. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w zależności od  poziomu prac.

Miejsce i termin składania prac:

 1. Prace dostarczyć należy do dnia 19 marca 2021 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie.
 2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do dnia 26 marca 2021r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową w dniu 28 marca 2021r. w kościele parafialnym w Sławnie w reżimie sanitarnym.

 Ustalenia końcowe:

 1. Wszystkie prace konkursowe będą prezentowane w kościele parafialnym w Sławnie  w  dniu 28 marca 2021r.
 2. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej – www.gok.ugslawno.pl
 3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.

Kontakt:  Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno,                             

April 2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku