INFORMACJA

INFORMACJA
12.02.2020

Informuję, że hydranty przeciwpożarowe oraz zasuwy wodociągowe zlokalizowane na terenie gminy stanowią własność Gminy Sławno. W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz użytkowania hydrantów ppoż. oraz zamykania zasuw wodociągowych przez osoby do tego nieupoważnione. Woda z hydrantów może być pobierana tylko przez jednostki państwowych i ochotniczych straży pożarnych, bądź też przez konserwatorów podczas prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2019, poz. 1437 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za nielegalny pobór wody uważa się: - pobór wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy; - uszkodzenie wodomierza głównego, zerwanie lub uszkodzenie plomb umieszczonych na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływanie na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2019, poz. 1437 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za powyższe czyny grozi kara grzywny do 5.000 zł. Karze podlega także ten, kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo jak również usunięcia awarii przyłącza wodociągowego. Wszelkie przypadki nielegalnego poboru wody proszę zgłaszać pod nr tel. 44 755 18 68.

September 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Ostrzeżenia meteorologiczne
banner parafie
Przerwy w dostawie wody
Koronawirus
ASF
Spis rolny
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
EuroRenoma
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Łódzkie atrakcje
Nardkalk
BLISKO
banner ŚDM
Monografia
Wybory Prezydenta RP 2020
Informator Gminy Sławno
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku