INFORMACJA

INFORMACJA
12.02.2020

Informuję, że w ostatnim czasie zanotowano szereg przypadków nieodpowiedniego użytkowania sieci kanalizacyjnej. W związku z tym, wystąpiły liczne awarie przepompowni ścieków, które powodują obniżenie jakości świadczonych usług oraz powodują dewastację i wzrost kosztów utrzymania urządzeń kanalizacyjnych. Proszę wszystkich mieszkańców o racjonalne korzystanie z infrastruktury komunalnej. Przypominam, iż zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

- ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, - odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, a szczególnie jednorazowych chusteczek nawilżanych,

- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego,

- substancji żrących i toksycznych,

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków kto nie stosuje się do wyżej wymienionych zakazów oraz kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze grzywny do 10.000 zł.

September 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Ostrzeżenia meteorologiczne
banner parafie
Przerwy w dostawie wody
Koronawirus
ASF
Spis rolny
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
EuroRenoma
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Łódzkie atrakcje
Nardkalk
BLISKO
banner ŚDM
Monografia
Wybory Prezydenta RP 2020
Informator Gminy Sławno
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku