zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Zachorzowie - Kolonii i Olszowcu

zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Zachorzowie - Kolonii i Olszowcu
10.02.2020

Kolejnym zebraniem sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 8 lutego 2020 roku było zebranie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu. Zebranie otworzył Prezes, druh Andrzej Dziubałtowski.  W zebraniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Sławno Pani Beata Szlęzak, Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Sławnie druh Grzegorz Krakała,  mł. kap. Marcin Filipczak przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, Pan Grzegorz Mikucki radny Rady Gminy Sławno i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, sołtys wsi Olszowiec Pani Kazimiera Sobczyk. Po przywitaniu gości przystąpiono do  realizacji zaplanowanego porządku obrad. Przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki za 2019 rok, przyjęto plan działalności na 2020 rok. Po zrealizowaniu zaplanowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Druhowie jednogłośnie udzielili poparcia dla Zarządu jednostki. Ponadto podczas zebrania uhonorowano druhów strażaków odznakami za 55, 20 i 10 lat służby w OSP, a członków MDP złotymi i srebrnymi odznakami.

OSP Olszowiec

W dniu 8 lutego 2020 roku odbyło się trzecie zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zachorzowie-Kolonii. Zebranie otworzył Prezes, druh Rafał Stępień. Przywitał wszystkich członków jednostki oraz zaproszonych gości: Sekretarza Gminy Pana Zbigniewa Wilka, Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Sławnie druha Grzegorza Krakałę, aspiranta Pawła Filipczaka przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, Pana Piotra Cieślikiewicza radnego Rady Gminy Sławno, Panią Annę Kwaśniak Przewodniczącą Koła KGW w Zachorzowie-Kolonia i Panią Magdalenę Biskup  sołtysa Zachorzowa.Po przywitaniu gości przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Druhowie podsumowali działalność jednostki w minionym roku, przyjęli plan działalności na bieżący rok. Na wniosek komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium dlA  Zarządu jednostki dla za okres sprawozdawczy.

 

OSP Zachorzów - Kolonia

 

September 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Ostrzeżenia meteorologiczne
banner parafie
Przerwy w dostawie wody
Koronawirus
ASF
Spis rolny
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
EuroRenoma
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Łódzkie atrakcje
Nardkalk
BLISKO
banner ŚDM
Monografia
Wybory Prezydenta RP 2020
Informator Gminy Sławno
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku