TRWA REALIZACJA NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU TURYSTYCZNEGO

TRWA REALIZACJA NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU TURYSTYCZNEGO
20.07.2017

Na etapie realizacji jest największy projekt turystyczny województwa łódzkiego pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Podziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za kwotę 8 858 971, 43 zł.

Aktualnie trwają prace budowlane na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie.

W ramach projektu wykonane zostaną:

  • GEOPARK z tarasem widokowym wyrobiska Owadów,
  • ścieżka pieszo-rowerowa od Owadowa do Sławna,
  • zagospodarowane turystycznie zostanie całe centrum Sławna,
  • na terenie przy ul. Zielonej w Sławnie wybudowany zostanie skatepark, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz ścieżka rowerowa „NATURA”.

Ponadto powstanie dodatkowa infrastruktura turystyczna w postaci wypożyczalni rowerów, deptaków spacerowych, ławeczek, nasadzeń oraz oświetlenia parkowego. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również promocja produktu turystycznego, jakim są unikatowe wykopaliska skamieniałości sprzed 148 mln lat.  

Całkowita wartość projektu wg. umowy o dofinansowanie wynosi 10 406 307,70 zł.
Wnioskowane dofinansowanie 7 151 796,33 zł.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest latem 2018 roku.

Lipiec 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
E-kartki
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP