Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
23.02.2018

W dniu 19.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego oraz Skarbnika Mirosławę Śmigiel a Wykonawcą zadania Zakładem Budowlano - Usługowy BEST S.C. reprezentowanym przez: Agnieszkę Pantkowską oraz Damiana Leśniewskiego. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za kwotę 2 450 482,10 zł. do dnia 01.10.2018 r. Nad realizacją inwestycji nadzór inwestorski pełnić będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA-PROJEKT.

Zadanie polega na rozbudowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby działalności edukacyjnej. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej VII - Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 - Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 - Edukacja ogólna.

Grudzień 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP