Gospodarskie oko

Gospodarskie oko
13.07.2017

11 lipca 2017 r. Wicemarszałkowie Województwa Łódzkiego: Artur Bagieński i Joanna Skrzydlewska w obecności Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego oraz Skarbnika Gminy Mirosławy Śmigiel wizytowali plac budowy projektu turystycznego pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa VI. Rewitalizacji i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lipiec 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
E-kartki
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP