Dożynki wojewódzkie i gminne Sławno 2018

Dożynki wojewódzkie i gminne Sławno 2018
17.09.2018

 

 

 

 

 

Wspaniała atmosfera towarzyszyła tegorocznym dożynkom wojewódzkim i gminnym, które odbyły się w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. Uroczystość rozpoczęła tradycyjnie dziękczynna msza św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sławnie, którą odprawił ks. biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej, ks. kan. Adam Stępień – proboszcz parafii w Sławnie, ks. Henryk Wójcik – Proboszcz parafii w Białaczowie, ks. Andrzej Wróblewski - Proboszcz Parafii w Kamieniu, ks. Ryszard Stylski - Proboszcz Parafii w Kunicach, ks. Jerzy Wojnarski - Proboszcz Parafii w Zachorzowie, ks. Tomasz Sztandera - wikariusz Parafii w Sławnie.

Po zakończonej mszy św. barwny korowód dożynkowy przeszedł na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie, gdzie odbyły się dalsze obchody święta plonów. Wójt Gminy Pan Tadeusz Wojciechowski, powitał serdecznie wszystkich mieszkańców, zaproszonych gości, parlamentarzystów, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, starostów, burmistrzów, wójtów z sąsiadujących gmin, Radnych Rady Gminy Sławno, wystawców a szczególnie rolników z terenu województwa łódzkiego. Wójt dziękował rolnikom za ich codzienny trud, mówił o pokorze wobec nieprzewidywalności natury, o codziennym patrzeniu z niepokojem w niebo.

Oficjalne otwarcie nastąpiło wraz z momentem przekazania bochnów chleba, symbolu urodzaju i dostatku oraz szacunku i oddania, przez starostów dożynek na ręce Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego oraz Wójta Gminy Tadeusza Wojciechowskiego.

A starostami w tym roku byli:

Pani Zofia Bińczyk lat 40 zamieszkała we wsi Ostrożna, gdzie wraz z mężem i trzema córkami prowadzi gospodarstwo rolne częściowo odziedziczone po rodzicach męża. Państwo Bińczykowie w 2004 roku z kredytu „ Młody rolnik” wybudowali i wyposażyli oborę wolnostanowiskową oraz zakupili 20 sztuk jałówek hodowlanych. Obecnie stado liczy 70 sztuk w tym 35 krów mlecznych pod kontrolą użytkowości mlecznej o średniej wydajności 9000 litrów. Zapotrzebowanie na paszę zapewniają uprawy na 35 ha z czego 24 ha stanowi własność. Rozwój gospodarstwa ułatwia korzystanie z funduszy europejskich.

Pan Wojciech Ogłoziński lat 34, jest mieszkańcem wsi Prymusowa-Wola, absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wraz z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 75,00 ha z czego 20 ha to grunty dzierżawione. Żona Pana Wojciecha prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Razem wychowują dwójkę synów. Działalność rolniczą rozpoczął w roku 2005, korzystając z unijnego dofinansowania „Premia dla młodych rolników”. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest chów bydła mlecznego. Aktualny stan bydła to 110 sztuk , z czego 50 sztuk stanowią krowy mleczne. Ponadto Pan Wojciech hoduje trzodę chlewną, uprawia także zboża i kukurydzę na ziarno oraz kiszonkę. Gospodarstwo rolne Wojciech Ogłozińskiego było wielokrotnie modernizowane dzięki pozyskanym środkom z funduszy Unii Europejskiej, które przeznaczone zastały na zakup hali udojowej, wyposażenie budynków inwentarskich a także zakup maszyn rolniczych.

Pięknie wykonany z tegorocznych zbóż i ziół wieniec dożynkowy został ośpiewany przez zespoły folklorystyczne z terenu Gminy Sławno a wręczyli go przedstawiciele mieszkańców gminy Sławno: PAN Krzysztof Michalski – Radny Rady Gminy Sławno, PAN Michał Dziubałtowski – Radny Rady Gminy Sławno, PAN Dariusz Peła –Sołtys sołectwa Antoninów , Pan Leszek Ksyta – Sołtys sołectwa Józefów.

Wieniec dla ks. biskup Henryk Tomasik Ordynariusza Diecezji Radomskiej przekazali: PANI Gabriela Pietrzyk – Przewodnicząca KGW w Wygnanowie , PANI Maria Składowska – Przewodnicząca KGW w Antoniówce, PANI Anna Wiktorowicz – Przewodnicząca KGW w Grążowicach, Pani Anna Panfil – Sołtys sołectwa Zachorzów Kolonia

Po zakończonej części wieńcowej, by tradycji stało się zadość wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani chlebem z tegorocznych zbiorów. Na ręce parlamentarzystów, księży, przedstawicieli samorządu województwa łódzkiego, przedstawicieli samorządu gmin ościennych, przedstawicieli służb mundurowych oraz przedsiębiorców i sponsorów Wójt przekazał bochny chleba i serdecznie podziękował za owocną współpracę na rzecz rozwoju gminy.

W tegorocznych dożynkach stoiska wystawiały powiaty i gminy z terenu województwa łódzkiego oraz sołectwa z Gminy Sławno: Antoniówka, Antoninów, Bratków, Dąbrowa, Gawrony, Grążowice, Grudzeń Las, Grudzeń Kol. Józefów, Kamień, Kozenin, Kunice, Kamilówka, Ostrożna, Owadów, Olszowiec, Popławy, Prymusowa Wola, Sławno, Sławno Kol., Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Unewel, Wygnanów, Wincentynów, Zachorzów, Zachorzów Kol.

Następnie rozpoczęto część artystyczną: występ zespołu „CLASSIC”, „Kabaret pod Wyrwigrzoszem” występy zespołów folklorystycznych z terenu gminy Sławno, Róża z Gawron, Słowiki ze Sławna, Kozenianka z Kozenina, Niebowianki z Wincentynowa, Kamienianka z Kamienia oraz występ zespołu śpiewaczego Wrzosy z Warszkowa z województwa zachodniopomorskiego. Całość zwieńczyła zabawa ludowa do późnych godzin wieczornych a w przerwie pokaz tańca z ogniem.

RELACJA WIDEO

MSZA ŚWIĘTA

UROCZYSTOŚĆ I KONCERTY

Podczas imprezy masowej „DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE – SŁAWNO 2018” organizator będzie utrwalał przebieg imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wchodząc na teren imprezy masowej „DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE– SŁAWNO 2018”, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora oraz art. 83 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm./.

Czerwiec 2019

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP