Tereny inwestycyjne w gminie Sławno

Tereny inwestycyjne w gminie Sławno
16.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny inwestycyjne w gminie Sławno.

Wójt Gminy Sławno informuje o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujących nieruchomości w obrębie Kozenin:

- dz. Nr 516/1 o pow. 0,9000 ha – wartość 85.500,00zł

- dz. Nr 517 o pow. 0,98 ha – wartość 91.100,00zł

- dz. Nr 519 o pow. 1,16 ha – wartość 110.200,00zł.

Podane ceny są wartościami netto.

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Sławno na podstawie księgi wieczystej nr PT1O/00061133/1, PT1O/00061128/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, wolne od obciążeń i praw osób trzecich..

Działki gruntowe, niezabudowane, położone od strony północnej przy drodze asfaltowej, krajowej DK12, natomiast od strony południowej przy drodze gminnej asfaltowej.
1) sąsiedztwie przedmiotowych działek znajdują się sieci i przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego, umożliwiające obsługę projektowanej inwestycji w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Nieruchomość znajduje się w terenach inwestycyjnych, przeznaczonych pod działalność MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo). Tereny te zostały uzbrojone w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.01.01-10-0003/15-00, zawartej w dniu 28.04.2016r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi a Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno.

Przetarg odbędzie się dnia 23 lipca 2019 roku o godz. 1230 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, zlokalizowanej na I piętrze. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatne jest do dnia 19 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sławnie w pokoju nr 15 lub telefonicznie pod nr /44/ 755 18 57 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Ogłoszenie o przetargu umieszczono również na stronie internetowej BIP: bip.ugslawno.pl.

 

Do pobrania: 

January 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku