Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs na innowacje współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs na innowacje współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020
05.06.2019

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs na innowacje współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa). Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje typy projektów: - wdrożenie wyników prac B+R; - wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono ponad 34 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3,5 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 6 września 2019 r.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj. Spotkanie informacyjne do konkursu. Chcąc jak najlepiej wyjaśnić kryteria, według których oceniane i wybierane będą najlepsze projekty, Centrum Obsługi Turystycznej organizuje spotkanie wzbogacone wykładem eksperta zewnętrznego, który omówi zagadnienia z zakresu innowacji. Ponadto, przedstawione zostaną zasady konkursu wraz z dokumentacją, a także kwestie związane z wytycznymi udzielania zamówień publicznych oraz doborem wskaźników.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 roku w godz. 10:00 – 14:30 sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro )ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

July 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku