Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs na innowacje współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs na innowacje współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014-2020
05.06.2019

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs na innowacje współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa). Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje typy projektów: - wdrożenie wyników prac B+R; - wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono ponad 34 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3,5 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 6 września 2019 r.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj. Spotkanie informacyjne do konkursu. Chcąc jak najlepiej wyjaśnić kryteria, według których oceniane i wybierane będą najlepsze projekty, Centrum Obsługi Turystycznej organizuje spotkanie wzbogacone wykładem eksperta zewnętrznego, który omówi zagadnienia z zakresu innowacji. Ponadto, przedstawione zostaną zasady konkursu wraz z dokumentacją, a także kwestie związane z wytycznymi udzielania zamówień publicznych oraz doborem wskaźników.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 roku w godz. 10:00 – 14:30 sala konferencyjna Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (I piętro )ul. Moniuszki 7/9, Łódź

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

August 2019

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku